O SOUBORU

Jsme soubor mladých hudebníků zapálených pro starou hudbu. "Sídlíme" v prostorách Gymnázia a ZUŠ Pavla Křížkovského v Brně-Komíně, kam taky všichni chodíme do ZUŠ a většina z nás i na gymnázium.

Přestože je nás instrumentalistů sedm, máme v souboru čtyři zobcové flétny, dvoje housle, jednu kytaru, jedno violoncello, hoboj, fagot, cembalo a varhanní pozitiv, protože většina z nás hraje na několik hudebních nástrojů. A kromě sedmi instrumentalistů s námi příležitostně vystupují i dvě skvělé zpěvačky. 

Na úplném začátku Souflé stáli bratři Jandekové (Filip a Lukáš) a jejich sestřenice - tento soubor zobcových fléten dostal pracovní název Jandekband. Pak společně vymysleli nový název, Souflé. Pro flétnový soubor je to docela tajemný název, ale nic záhadného v tom není - vzniklo to ze spojení a zkrácení slov SOUbor FLÉten.  Postupně se k nim připojovali další flétnisté (Radek Mattuš, Hana Drtílková) a další hudebníci (Martin H., Vojta M., Sabina H. a Karolína B.). Někteří hráli jen občas, někteří pak se Souflé hrát přestali. Po nějaké době se připojili Filip Hrubý, Nella Mazáčová a Lucie Krajčírovičová, v této sestavě Souflé hrálo asi rok. Po létě se k Souflé přidaly ještě Markéta Richtrová a Petra Mattušová, nějakou dobu po nich pak zpěvačky Lucie Vaňáčková (která se Souflé zpívala už dřív) a Julie-Anna Levínská. Po roce se Markéta od Souflé odpojila. Takže v tomto devítičlenném obsazení teď Souflé vystupuje.