MOJMÍR POLÁČEK

Vystudoval Konzervatoř v Brně - obor flétna a později obor Interpretace a provozovací praxe staré hudby na FF Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1984 poprvé navštívil tehdy výjimečné interpretační kurzy staré hudby v Kroměříži (později přesunuté do Valtic), které zásluhou výrazných osobností zde působících předznamenaly celoživotní pedagogickou i hudební orientaci. Vedle povolání učitele hudby v roce 1990 založil Collegium pro arte antiqua - společnost zaměřenou na studium, dokumentaci, ochranu a znovuoživení kulturního dědictví, tvorbu vzdělávacích, pracovních a prožitkových programů v oblasti užitého umění. Společností prošla řada mladých talentovaných lidí, pro které se hudba natrvalo stala neoddělitelnou součástí jejich životů a kteří ji aktivně provozují i předávají bez ohledu na svoje další uplatnění.

Druhým významným proudem jeho života bylo setkání s waldorfskou pedagogikou v roce 1994. Spolupodílel se na založení této alternativní školy v Brně a sám také vystudoval tříletý seminář pro učitele. Této kvalifikace využil během tříletého působení ve waldorfské škole v Semilech. Získaná pedagogická i umělecká praxe mu umožnila od roku 2000 vyučovat hudbě budoucí učitele pro tento typ škol.

V roce 2001 se přesídlil do Broumova ve Východních Čechách, kde Collegium 8 let organizovalo památkové, poznávací i umělecké aktivity pro mladé lidi i širší veřejnost spjaté s duchovním i hmotným odkazem broumovských benediktinů. Tato etapa se uzavřela v roce 2009 návratem do Brna s možností využít získaných zkušeností při vzdělávaní žáků a studentů Uměleckého gymnázia a Základní umělecké školy Pavla Křížkovského.